Kur'an-ı Kerim 

 

 
  Ltfen Dikkat:  
  1- Tilavet Secdesi olan yetleri dinlediğinizde, tilavet secdesi yapmalısınız. BURAYA tıklayarak geniş bilgi edinebilirsiniz.
  2- "Dinle" btonuna tıklayarak, O sreyi dinleyebilirsiniz.

Okuyan: Sa'ad Al-Ghamdi

No Sre Adı  yet Sayısı  Sahife No    No Sre Adı yet Sayısı Sahife No
1 Fatiha 007 1 58 Mucadele 22 541
2 Bakara 286 1 59 Haşr 34 544
3 l-i İmran 200 49 60 Mumtehine 13 548
4 Nis 176 76 61 Saf 14 550
5 Mide 120 105 62 Cum'a 11 552
6 En'am 165 127 63 Munafikun 11 553
7 A'raf 206 150 64 Tegbun 18 555
8 Enfl 75 176 65 Talk 12 557
9 Tevbe 129 186 66 Tahrm 12 559
10 Ynus 109 207 67 Mlk 30 561
11 Hd 123 220 68 Kalem 52 563
12 Ysuf 111 234 69 Hkka 52 565
13 R'd 43 248 70 Meric 44 567
14 İbrahim 52 254 71 Nh 28 569
15 Hicr 99 261 72 Cin 28 571
16 Nahl 128 266 73 Mzzemmil 20 573
17 İsra 111 281 74 Mddessir 56 574
18 Kehfl 110 292 75 Kıyamet 40 576
19 Meryem 98 304 76 İnsan (Dehr) 31 577
20 T-h 135 311 77 Mrselt 50 579
21 Enbiya 112 321 78 Neb'e 40 581
22 Hacc 78 331 79 Nazit 46 582
23 Mu'minn 118 341 80 Abese 42 584
24 Nr 64 349 81 Tekvr 19 585
25 Furkan 77 358 82 İnfitr 19 586
26 Şar 227 366 83 Mutaffifn 25 587
27 Neml 93 376 84 İnşikak 25 588
28 Kasas 88 384 85 Burc 22 589
29 Ankebt 69 395 86 Trık 17 590
30 Rm 60 403 87 l 19 591
31 Lokman 34 410 88 Ğşiye 26 591
32 Secde 30 414 89 Fecr 30 592
33 Ahzb 73 417 90 Beled 20 593
34 Seb'e 54 427 91 Şems 15 594
35 Ftır 45 433 92 Leyl 21 595
36 Ysin 83 439 93 Duh 11 595
37 Safft 182 445 94 İnşirh 8 596
38 Sd 88 452 95 Tn 8 596
39 Zmer 75 457 96 Alk 19 597
40 Mu'min 85 466 97 Kadir 5 598
41 Fussilet 54 476 98 Beyyine 8 598
42 Şr 53 482 99 Zilzl 8 599
43 Zuhruf 89 488 100 diyt 11 599
44 Duhn 59 495 101 Karia 11 600
45 Casiye 37 498 102 Teksur 8 600
46 Ahkf 35 501 103 Asr 3 601
47 Muhammed 38 506 104 Humeze 9 601
48 Fetih 29 510 105 Fil 5 601
49 Hucurat 18 514 106 Kureyş 4 602
50 Kf 45 517 107 Maun 7 602
51 Zriyat 60 519 108 Kevser 3 602
52 Tr 49 522 109 Kfirn 6 603
53 Necm 62 525 110 Nasr 3 603
54 Kamer 55 527 111 Tebbet 5 603
55 Rahman 78 530 112 İhlas 4 604
56 Vkıa 69 533 113 Felak 5 604
57 Hadd 29 536 114 Ns 6 604
 

   Kur'an-ı Kerim 

     
 
  

ilk Sre - Ftiha Sresi